КАРІТАС АПОСТОЛЬСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ ДЛЯ ВІРНИХ УКРАЇНЦІВ-КАТОЛИКІВ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ОБРЯДУ В ІТАЛІЇ

Карітас Апостольського Екзархату – це душпастирський відділ, створений Апостольським Екзархом для вірних українців-католиків візантійського обряду в Італії, який, у співпраці з іншими відділами та, зокрема, місцевими громадами Екзархату, плекатиме і даватиме свідчення милосердної любові в Екзархаті у формах, пристосованих до часу і потреб, з метою інтегрального розвитку людини, соціальної справедливості та миру, з особливою увагою до тих, хто страждає від старих і нових форм бідності.

Завдання та діяльність

Відповідно до своєї місії, Карітас Апостольського Екзархату покликаний:

 1. Поглиблювати богословські аспекти дияконії і милосердя у світлі Божого Слова та Учительського Уряду Церкви, у гармонії з пастирськими проектами Апостольського Екзархату;
 2. Розвивати в Екзархаті, особливо звертаючись до місцевих громад вищезгаданої церковної структури, почуття милосердя до людей та громад у складних ситуаціях, заохочуючи їх перетворювати милосердя у конкретні вчинки;
 3. Сприяти розвиткові Карітасів місцевих громад і підтримувати їхні дії, комунікуючи з відповідними душпастирями, капеланами, парафіяльними священиками та пастирськими радами;
 4. Дбати про координування благодійних ініціатив, започаткованих християнськими організаціями, поважаючи їхню автономію та оцінюючи їхній внесок;
 5. Організовувати, у співпраці з Карітасом Італії, та координувати на рівні Екзархату надзвичайні заходи у разі природніх катастроф;
 6. У співпраці з іншими відділами Екзархату у сфері соціального та благодійного служіння сприяти волонтерству та сприяти вишколові працівників сфери милосердя;
 7. Пропонувати свій досвід організаціям християнського спрямування для підготовки як волонтерів, так і професійних працівників, зайнятих у державних та приватних соціальних службах, а також у сфері поширення загальнолюдських цінностей;
 8. Сприяти усвідомленню та вихованню громадської думки щодо “глобалізації”, піклуючись про належні форми гостинності та солідарності з сім’ями, студентами та працівниками, які є іммігрантами і перебувають на території Апостольського Екзархату.

Карітас Апостольського Екзархату також може взяти на себе зобов’язання, співпрацюючи з іншими органами та інститутами, проводити вивчення потреб, що є поширеними на території Екзархату, з метою визначення їхніх причин, та підготовляти план дій лікувального і профілактичного характеру, стимулюючи при цьому громадські інституції до притаманних їхній природі дій; так само Карітас співпрацює у поширенні миру, збагачуючи освітніми програмами соціальний волонтаріат і державну соціальну службу.

Структура

Карітас Апостольського Екзархату складається з Президента, Директора, можливо, Заступника Директора, Керівної Ради та Дорадчої Ради Екзархату.

Президент

Президентом Карітасу є Апостольський Екзарх. Насправді, він очолює діяльність милосердя в Церкві, для якої є пастирем і батьком, знаком Христа – убогого і слуги. Таким чином, Апостольський Екзарх особисто обирає та призначає Директора та його заступника, а також обирає та призначає членів Керівної і Дорадчої Ради на додаток до тих, що вже зазначені у цьому Статуті.

Директор

Директор вільно призначається єпископом і керує звичайною діяльністю Карітасу. Він: 

 1. Представляє Карітас Апостольського Екзархату в усіх інституціях; 
 2. Координує його діяльність відповідно до статутних цілей та постанов Ради; 
 3. Впроваджує звичайні адміністративні заходи; 
 4. Підтримує зв’язки з іншими відділами та службами Курії Апостольського Екзархату.

Заступник Директора

Апостольський Екзарх може призначити також Заступника Директора, щоб він тісно співпрацював з Директором і заміняв його у разі відсутності або перешкод. Він також виконує будь-які інші завдання, доручені йому Апостольським Екзархом.

Керівна Рада

Керівна Рада – це орган, який постійно співпрацює з Директором для реалізації програм та діяльності Карітасу Апостольського Екзархату. До її складу входять: Директор, Заступник Директора, якщо він є, та деякі керівники окремих секторів діяльності (таких як волонтаріату, відділу імміграції, соціальної політики, державної служби тощо), призначені єпископом на пропозицію Директора. Керівна Рада розробляє програми діяльності Карітасу та після їх затвердження сприяє та координує їхню реалізацію. Рада збирається періодично за скликанням Директора.

Дорадча Рада

Дорадча Рада складається з Президента, Директора та його Заступника, членів Керівної Ради, Директорів Душпастирського і Місійного відділів Екзархату, а також трьох інших членів, обраних Апостольським Екзархом з числа пресвітерів Екзархату.

Дорадчу Раду очолює Апостольський Екзарх і вона скликається звичайно раз на рік. Вона має такі завдання:

 1. Окреслити програму та загальну діяльність Карітасу Апостольського Екзархату, перевіривши можливість їх виконання;
 2. Оцінити доцільність існуючих проектів, пов’язаних з Карітасом Екзархату;
 3. Затверджувати річний бюджет та підсумковий баланс.

Економічні засоби

 1. Карітас Апостольського Екзархату залучає засоби для власного функціонування та благодійної діяльності з:
 • пожертв від юридичних та фізичних осіб, отриманих спеціально з цією метою;
 • коштів, призначених на благодійність Апостольським Екзархом, що надходять з податку 8/1000 для Католицької Церкви в Італії.
 1. Пожертви, отримані з певною метою, не можуть бути використані, окрім як для досягнення цієї мети.
 2. Надзвичайні пожертви, зібрані з приводу природніх катастроф, повністю передаються Карітасу Італії відповідно до директив Конференції Єпископів Італії.
 3. Економічні ресурси Карітасу належать Екзархату і становлять спеціальний фонд з окремим призначенням.
 4. Управління фондом Карітасу здійснює Директор у межах затвердженого належним чином річного бюджету.

Встановлення та управління проєктами

Карітас Апостольського Екзархату безпосередньо не керує постійними проєктами, але може сприяти їх створенню. У цьому випадку Карітас перевіряє ці проєкти, переконується, що вони відповідають початковим цілям, і забезпечує їх підтримку, щоб вони були змістовними та зразковими.

Відносини з національним та регіональними Карітасами

Карітас Апостольського Екзархату працює у відповідності з загальними вказівками Карітасу Італії та у співпраці з Карітасами окремих дієцезій. У цьому Директор дотримується вказівок Конференції Єпископів Італії та бере участь у зустрічах, скликаних регіональним делегатом.

Тривалість уряду

Усі призначення, пов’язані з Карітасом Апостольського Екзархату, тривають п’ять років і можуть бути поновлені.

Припинення діяльності

Рішення про припинення діяльності Карітасу Апостольського Екзархату може бути прийняте Апостольським Екзархом, який також матиме можливість передати наявні йому ресурси на благодійну діяльність Апостольського Екзархату.